Termeni și Condiții
Română (România)

Корзина

 x 

Cart empty

Prezenta Politică de confidențialitate și prelucrarea datelor cu caracter personal sunt elaborate de I.I „Munteanu Ruslan” 1023600005379 (denumit în continuare „Vânzătorul”) în conformitate cu cerințele legislației Republicii Moldova.

1. Date personale - orice informație care se referă direct sau indirect la o persoană fizică care a plasat o comandă pentru achiziționarea și livrarea de bunuri, informații despre care sunt postate pe site-ul https://flowerbox.md, și a acceptat toate condițiile contractul de cumpărare publică vânzarea de bunuri și prestarea de servicii (denumit în continuare „Cumpărător”).

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice acțiune (operațiune) sau un set de acțiuni (operații) efectuate folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea unor astfel de instrumente cu date personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea) , extragerea, utilizarea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), depersonalizarea, blocarea, ștergerea, distrugerea datelor cu caracter personal.

3. Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal ale următorului cerc de persoane:

 • persoanele fizice care au plasat o comandă sau s-au înregistrat pe site;
 • reprezentanti ai contrapartidelor - persoane juridice;
 • contrapartide - antreprenori individuali;
 • angajații Vânzătorului; persoanele cu care s-au încheiat contracte de drept civil;
 • candidați pentru a ocupa posturile vacante ale Vânzătorului.

4. Datele cu caracter personal ale persoanelor de mai sus sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii Republicii Moldova nr. 133 din 8 iulie 2011 „Cu privire la protecția datelor cu caracter personal”.

 1. Vânzătorul prelucrează datele cu caracter personal numai dacă există cel puțin una dintre următoarele condiții:

5.1.prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu acordul subiectului datelor cu caracter personal la prelucrarea datelor sale cu caracter personal;

5.2.prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru atingerea scopurilor prevăzute de lege, pentru implementarea și îndeplinirea funcțiilor, puterilor și obligațiilor atribuite prin legislația Republicii Moldova operatorului;

5.3.prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unui acord la care persoana vizată este parte sau beneficiar sau garant, precum și pentru încheierea unui acord la inițiativa persoanei vizate sau a unui acord în baza căruia persoana vizată va fi beneficiarul sau garantul;

5.4.prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru implementarea drepturilor și intereselor legitime ale Vânzătorului sau ale terților, sau pentru atingerea unor obiective semnificative din punct de vedere social, cu condiția ca drepturile și libertățile subiectului datelor cu caracter personal să nu fie încălcate;

5.5.se efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal, accesul unui număr nelimitat de persoane cărora le este furnizat de către subiectul datelor cu caracter personal sau la cererea acestuia;

5.6.prelucrarea datelor cu caracter personal supuse publicării sau dezvăluirii obligatorii în conformitate cu legea federală se realizează.

 1. La înregistrarea pe Site, Cumpărătorul furnizează următoarele informații despre sine: nume, prenume, patronimic, număr de telefon de contact, adresa de e-mail, adresa de livrare.

 2. De asemenea, la plasarea unei comenzi, Cumparatorul poate furniza urmatoarele informatii legate de un tert - destinatarul marfii: nume, prenume, patronim, numar de telefon de contact, adresa de email, adresa de livrare.

 3. Prin înregistrarea sau abonarea pe site-ul de Internet, Cumpărătorul furnizează Vânzătorului datele cu caracter personal de mai sus, fiind astfel de acord cu prelucrarea, stocarea și distribuirea acestora de către Vânzător, inclusiv în scopul îndeplinirii obligațiilor vânzătorului față de Cumpărător și destinatar. de bunuri și servicii, promovarea bunurilor și serviciilor, informarea Cumpărătorului și a destinatarului despre bunuri și servicii, controlul calității serviciilor furnizate de Vânzător.

 4. Cumpărătorul garantează că a primit consimțământul terților (destinatari ai bunurilor și serviciilor), ale căror date personale Cumpărătorul le furnizează Vânzătorului atunci când comandă bunuri și servicii, pentru prelucrarea și utilizarea acestora în vederea îndeplinirii obligațiilor vânzătorului conform un contract public de vânzare de bunuri și servicii.

 5. Vânzătorul are dreptul de a utiliza tehnologia „cookies”. Cookie-urile nu conțin informații confidențiale. Cumpărătorul este de acord cu colectarea, analiza și utilizarea cookie-urilor, inclusiv de către terți, în scopul generării de statistici și al optimizării mesajelor publicitare.

 6. Vanzatorul nu este responsabil pentru continutul si acuratetea informatiilor furnizate de Cumparator la plasarea unei comenzi, inclusiv pentru datele personale specificate de acesta. Nu este considerat o încălcare ca Vânzătorul să furnizeze informațiile primite de la Cumpărător agenților și terților care acționează pe baza unui acord cu Vânzătorul pentru a îndeplini obligațiile față de Cumpărător, inclusiv în scopul informării despre promoții și oferte speciale, dar nu se limitează la asta. Vânzătorul cere ca, atunci când prelucrează astfel de informații, acești agenți și terți să urmeze instrucțiunile Vânzătorului și să respecte această politică de confidențialitate, precum și să ia alte măsuri necesare pentru a proteja confidențialitatea.

 7. Vânzătorul are dreptul de a înregistra convorbirile telefonice cu Cumpărătorul. Totodată, Vânzătorul se obligă să împiedice accesul neautorizat la informațiile primite în timpul convorbirilor telefonice și/sau transferul acestora către terți care nu au legătură directă cu executarea comenzilor Cumpărătorului.

 8. Vânzătorul are dreptul de a încredința prelucrarea datelor cu caracter personal ale cetățenilor unor terți, în baza unui acord încheiat cu aceste persoane.

 9. În cazurile stabilite de legislația Republicii Moldova, Vânzătorul are dreptul de a transfera datele personale ale cetățenilor.

15. Această Politică de confidențialitate se aplică doar magazinului online https://flowerbox.md. Vânzătorul nu controlează și nu este responsabil pentru site-urile terților, către care Cumpărătorul poate urma link-urile disponibile pe site-ul https://flowerbox.md.

 1. Proprietatea intelectuală

16.1 Toate informațiile și materialele prezentate pe site-ul Internet, inclusiv mărcile comerciale, mărcile de servicii, obiectele dreptului de autor și drepturile conexe, sunt proprietatea Vânzătorului sau a afiliaților.

16.2.Orice utilizare a informațiilor și materialelor site-ului de internet este posibilă numai pe baza permisiunii scrise a Vânzătorului cu mențiune directă a site-ului de internet și a Vânzătorului prin plasarea unui link către site și numele vânzătorului. (https://flowerbox.md, I.I „Munteanu Ruslan”).

 1. Vânzătorul are dreptul de a aduce modificări acestei Politici de confidențialitate în orice moment, la discreția sa. Noua Politică de confidențialitate intră în vigoare din momentul în care este postată pe Site, cu excepția cazului în care noua versiune a Politicii de confidențialitate prevede altfel.

Contacte

Vă rugăm să ne contactati prin metoda convenabilă pentru dvs.

Să ne contactați și să ne spuneți cu ce vă putem ajuta.